Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie

Kategorie

Producenci

Newsletter

 

 

 

 

Regulamin sklepu

I. Warunki ogólne

 1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.sklep.tuden.com umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.


 2. Sklep www.sklep.tuden.com jest prowadzony przez firmę:

  P.P.H.U. TUDEN Sp. z o.o.

ul. Polna 129

87-100 Toruń

tel. +48 56 659-81-21, 56 655-23-35

e-mail: tuden@tuden.com

NIP 879-22-59-231

3. Zakup w sklepie internetowym www.sklep.tuden.com oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 

II. Procedura składania i realizacji zamówień

 1. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie". Aby poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia

 2. .Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail
  i numerem telefonu, pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.

 3. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowanew ciągu 2 dni roboczych.

 4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, P.P.H.U. TUDEN Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

 5. Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący adres e-mail lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.

 6. P.P.H.U. TUDEN Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

 7. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.sklep.tuden.com są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).

 8. P.P.H.U. TUDEN Sp. z o.o. wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT, należy poprawnie wypełnić formularz danych firmy wraz z numerem NIP.

 9. Zamówione towary dostarczane są do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej (przesyłka kurierska). Dopuszcza się jest możliwość osobistego odbioru zamówionego towaru w siedzibie firmy przy ul. Polnej 129, 87-100 Toruń.

 10. Dostawa towaru odbywa się w sposób określony przez nabywcę w formularzu na podany tam adres,(tylko terytorium Rzeczypospolitej Polskiej). Zmiana adresu dostawy jest możliwa tylko po akceptacji sklepu.

 11. Nabywca ma obowiązek sprawdzenia w obecności przewoźnika dostarczonego towaru, czy przesyłka nie nosi śladów uszkodzeń oraz czy dostawa jest zgodna
  z zamówieniem.

 

III. ZWROTY - PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Sklep działa w oparciu o przepisy prawa wynikające z ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja  2014 r.
   (Dz. U.2014 r.  poz. 827 ze zm.), oraz ustawy kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 2. Klient ma prawo zwrócić zakupiony towar bez podania konkretnego powodu w terminie do 14 dni. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru ponosi Kupujący. Sprzedawca dokona zwrotu kwoty wpłaconej za zamówienie na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy. 

 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy kupujący powinien poinformować sprzedawcę o swojej decyzji przed upływem 14 dni od daty odbioru przesyłki: telefonicznie +48 509600173
  lub
  pisemnie na adres:
  P.P.H.U. Tuden Sp. z o.o.
  ul. Polna 129
  87 - 100 Toruń
  lub
  e-mailem na adres handlowy@tuden.com 

 4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się na stronie Sklepu oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

 5. Warunkiem zwrotu towaru jest brak uszkodzeń i śladów użytkowania oraz posiadanie oryginalnego i nieuszkodzonego opakowania

 

IV. REKLAMACJE

 1. W przypadku gdy towar jest niezgodny ze złożonym zamówieniem lub posiadający wadę, kupujący może żądać wymiany towaru lub zwrotu poniesionych kosztów. Sprzedawca dokona zwrotu kwoty wpłaconej za zamówienie na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy. Przesyłki z wymienionymi produktami odsyłane są na koszt sprzedającego.
 2. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany adres
  e-mail lub adres korespondencji.
 3. Wzór formularza zwrotu towaru znajduje się na stronie Sklepu.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Właściciel; sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyn oraz zobowiązuje się do opublikowania nowego regulaminu niezwłocznie po wprowadzeniu zmian.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę sklepu.

 

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Sklep www.sklep.tuden.com gromadzi i wykorzustuje informacje o klientach tylko i wyłącznie do celów wymaganych do wysyłkowej sprzedaży towarów, co obejmuje m.in. adresy poczty elektronicznej, dane osobowo-adresowe.
 2. Dane podawadne podczas rejestracji i składania zamówienia są przetwarzanie dla potrzeb sklepu internetowego www.sklep.tuden.com, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
 3. Dane wykorzystane są do realizacji zamówień oraz w przypadku osób, które skorzystały z subksrybcji, do informowania o nowościach pojawiających się w sklepie. Jednak w każdej chwili Klient może zastrzec, że nie chce otrzymywać takich informacji.
 4. Klient sklepu internetowego www.sklep.tuden.com,  ma wgląd w swoje dane, ma możliwość dokonania zmian oraz ma prawo ich usunięcia z bazy sklepu.

 

Regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 r.

 

FORMULARZ ZWROTU

Imię i nazwisko………………………………………………………………………………….

Adres ul…………………………………………………………………………………………

Kod …………………………… .Miasto……………………………………………………….

Telefon…………………………………………………………………………….

Adres e-mail…………………………………………………………………………………….

Data odbioru przesyłki………………………………………………………………………….

Numer zamówienia…………………………………………………………………………….

Towar jest niezgodny z zamówieniem
Towar posiada wadę (proszę podkreślić właściwe)

L.p.

Zwracam poniższe pozycje

Cena

Ilość sztuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwagi

…………………………………………………………………………………………………...

(proszę podkreślić swoją decyzję)

1. Proszę o wymianę na towar bez wad
2. Proszę o zwrot należności na poniższe konto

Numer rachunku bankowego i dane (imię, nazwisko, adres) właściciela rachunku

                          

 

Adres, na który odsyłają Państwo towar:

P.P.H.U. Tuden Sp. z o.o.

ul. Polna 129

87 – 100 Toruń

Data i podpis

 

 

 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Imię i nazwisko……………………………………………………………………

Adres ul………………………………………………………………………………

Kod …………………………… .Miasto……………………………………………

Telefon komórkowy………………………………………………………………

Adres e-mail…………………………………………………………………………

Data odbioru przesyłki…………………………………………………………

Numer zamówienia......................................................

L.p.

Zwracam poniższe pozycje

Cena

Ilość sztuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwagi

………………………………………………………………………………………....................................

Numer rachunku bankowego i dane (imię, nazwisko, adres) właściciela rachunku

                          


Adres, na który odsyłają Państwo towar:

P.P.H.U. Tuden Sp. z o. o.
ul. Polna 129
87 – 100 Toruń

data i czytelny podpis